Den ortodokse kirkeforeningen i Bergen til ære
for Hellige Sunniva av Selja
 
 

 

Velkommen til vår nettside!

 

Vi er en liten, men voksende kirkeforening i Bergen til ære for hellige Sunniva av Selja.

 

Vi følger den gamle (julianske) kalenderen.og forordningene fra de hellige fedrene og konsilene.

En gang i måneden forrettes liturgi ved vår forstander fader Johannes. Vi ønsker alle, både ortodokse troende og andre interesserte velkommen til våre arrangementer, enten det er gudstjenester eller foredrag, diskusjoner eller studiesirkler.

Vi er en underavdeling av Hl. Nikolai ortodokse landsomfattende menighet , som er den eldste og første ortodokse menighet i Norge, registrert i 1931.

Vi kan kontaktes via e-post og telefon som er oppgitt her, men også via Facebook, "Den ortodokse kirkeforeningen i Bergen".

 

Kirkekalender (juliansk/"gammel") kan bestilles over mob. 472 71 396, eller kjøpes i kirken og koster kr. 100 (+ porto).

 

Lenke til Hl. Nikolai ortodokse menighet i Oslo

 

 

 KKi

Den ortodokse kirkeforeningen i Bergen til ære
for Hellige Sunniva

Velkommen på våre gudstjenester


Våre gudstjenester feires fortrinnsvis på norsk.

Kontaktinfo:

Prest:      fader Johannes

Starost:   Sturla Olsen


Gudstjenester feires i kapellet i kirkehusert vårt med adresse:
Repslagergaten 17

Gudstjenestene feires på norsk og kirkeslavisk.