Den ortodokse kirkeforeningen i Bergen til ære
for Hellige Sunniva av Selja
 
 

Velkommen til vår nettside. Vi er en liten, men voksende kirkeforening som holder til i Sta. Sunniva kapell på Florida, (St. Paul katolske gymnas)..

Vi har lekmannssgudstjeneste søndager og på store høytidsdager ifølge den julianske kalenderen. En gang i måneden forrettes liturgi ved vår forstander fader Johannes. Vi ønsker alle, både ortodokse troende og andre interesserte velkommen til våre arrangementer: enten det er gudstjenester eller foredrag, diskusjoner eller studiesirkel.

Vi er en underavdeling av Hl. Nikolai ortodokse landsomfattende menighet , som er den eldste og første ortodokse menighet i Norge, stiftet i 1931.

Vi kan kontaktes via vår Facebook-side:  Den ortodokse kirkeforeningen i Bergen

 

Kirkekalender til salgs for 100 kr. Kan kjøpes i kirken eller bestilles over
mob: 472 71 396
.

 

Gudstjenester i Sta. Sunniva Kapell, Florida, Nygårdsgaten 124

 

Lenke til Hl. Nikolai ortodokse menighet i Oslo

 

 KKi

Den ortodokse kirkeforeningen i Bergen til ære
for Hellige Sunniva av Selja

Velkommen på våre gudstjenester


Våre gudstjenester feires fortrinnsvis på norsk.

Kontaktinfo:

Prest:      fader Johannes

Starost:   Sturla Olsen


Gudstjenester i kapellet til:
Sta. Sunniva, Florida, Nygårdsgaten 124