i Bergen

Jomfru Marias Bebudelse ortodokse kirkeforening

 
 

Kirkeforeningen til ære for Jomfru Marias Bebudelse

Velkommen til vår nettside. Vi er en liten, men voksende kirkeforening som for tiden er uten faste lokaler.


Vi har lekmannssgudstjeneste søndager og på store høytidsdager ifølge den julianske kalenderen. En gang i måneden forrettes liturgi ved vår forstander fader Johannes. Vi ønsker alle, både ortodokse troende og andre interesserte velkommen til våre arrangementer: enten det er gudstjenester eller foredrag, diskusjoner eller studiesirkel.


Kirkeforeningen ble plantet i 1994 av og hører inn under Hellige Nikolai ortodokse menighet i Oslo, under erkestiftet i Paris. Målet er at vi etterhvert blir en egen og selvstendig menighet. Vi kan kontaktes på denne epost-adressen.


Den ortodokse Kirke i Norge hører under patriarkatet i Konstantinopel.

 

Den ortodokse kirke i Norge, Bergen

Velkommen på våre gudstjenester


Våre gudstjenester feires fortrinnsvis på norsk.

Kirkekalender 2017 til salgs for 100 kr.

Kan kjøpes i kirken eller bestilles over mob: 472 71 396

Kontaktinfo:

Epost:     ortodoksibergen.no

Prest:      fader Johannes

Starost:   Sturla Olsen


           

Gudstjenester i Sta Sunniva Kapell Florida, Nygårdsgaten 124.