Den ortodokse kirkeforeningen i Bergen til ære
for Hellige Sunniva av Selja
 
 

Søndager feirer vi lekmannsgudstjeneste kl 11.15 dersom annet ikke er angitt.

De helger vi feirer liturgi på lørdag holdes det ikke gudstjeneste følgende søndag.

 

Gudstjenester og andre arrangementer annonseres på vår Facebook-side:
Den ortodokse kirkeforeningen i Bergen

 

Gudstjenester   

Velkommen på våre gudstjenester


Våre gudstjenester feires fortrinnsvis på norsk.

Kontaktinfo:

Prest:      fader Johannes

Starost:   Sturla Olsen

Gudstjenester i kapellet til:
Sta. Sunniva, Florida, Nygårdsgaten 124